Från vårt brade produkturval hittar du både travers- som svängkranar. De flesta av de nya kranarna levererar vi med radiostyrning.

Lättprofilkranar, DSC

Donati DSC lättprofilkranar kan användas I storleksklass 125kg – 1000kg. Kranens flyttrörelser är alltid handmanövrerade. Installationen sker med hjälp av bultar, så i installationsskedet behövs ingen svetsning. Profilerna finns i tre utföranden (liten, stor och förstärkt). Den krävda profilstorleken beror på kranens lyftkraft och bredd mellan travers. Strömförsörjningen hanteras med en klassisk kabelvagn och flatkabel eller strömskena. Kranleveransen innehåller alla delar som behövs för installationen. Ladda broschyr >>

Pelarsvängkranar

Donati pelarsvängkranarna kommer med elektrisk eller manuell svängningsmöjlighet. Pelarkranarna kan även installeras på väggen. Kranarna är ämnade för industriella lyft såväl inom- som utomhus. De valigaste användningsområdena är olika arbetspunkter eller t.ex. Lastning av maskiner. Tillverkaren har certifikatet UNI EN ISO 9001:2000, vilket garanterar produkternas höga kvalitet. Modeller finns ända upp till 10.000kg och med en pelare upp till 10m. Kranarna levereras oftast med DMK kättingtelfer. Ladda broschyr >>

Traverskranar

Vi tillverkar alla typers traverskranar enligt kundbehov. Vårt produkturval innehåller kranar av olika storlekar, allt från små kranar med kättingtelfrar till stora traverser med lintelfrar. Traverserna tillverkas I enbalks- eller tvåbalksutförande och deras rörelser kan utföras med inverter eller en traditionell kontaktorstyrning. Kranarna levereras oftast med DRH lintelfer eller DMK kättingtelfer och IKUSI radiostyrning. Vid behov moderniserar vi också gamla traverskranar.