Vi levererar lyftredskapen till alla användningsändamål. Med kvalitativa produkter garanterar du lyftarbetets säkerhet under alla omständigheter. Vi utför även årsinspektioner för lyftanordningar.

Vajer och stållineslängor

Vajer- och stållinelängorna finns att få i olika utföranden. Alla längor har en etikett från vilken man ser bl.a. max belastning

Kättinglängor LK 8 och LK 10

LK 8 och LK 10 kättinglängorna sammanställs från färdiga komponenter som t.ex. förbindelselänkar, säkerhetskrokar, lyftringar, spärhakar och kättingar. Vi levererar skilt även alla delar till kättinglängor.

Lyftbälten och lyftslingor

Råvara PES SFS-EN 1492-2.  Lyftslingornas skyddsskal av extrahårt material och arbetsbelastningssiffran märkt löpande I slingans skyddsskal. Lyftbältets färgkoder enligt CEN. Eteiketter med löpande identifieringsnummer. Stärkta öglor. Kan även fås med metalländor. Vi levererar även lyftbälten för specialändamål som t.ex. Lyft av rullar och båtar.

Lyft- och plåthandskar

Vi levererar olika lyft- och låthandskar till olika ändamål. Bland lyfthandskarna finns flera specialmodeller för hårda material, rostfria ytor, specialbelagda handskar och modeller för att lyfta byggelement.

Lyftmagneter

Lyftmagneter används för att t.ex. Lyfta stålskivor eller runda stänger. Permanentmagneternas magnetisk uppkommer med att vrida på en spak. Tillgängligt finns också batteridrivna lyftmagneter och modeller strömförsörjda från elnätet.

Lyftok och lyftsaxar

Lyftoken kan även fås med justerbara lyftkrokar, med vilka man kan justera distansen mellan lyftkrokarna. Tillgängligt också skräddarsydda lösningar och truck anpassade lösningar som lyftok för truck och truckgaffelskrokar. Lyftsaxarnas funktionsprincip är simpel, då lasten lyfts klämmer sig saxen fast i objektet. Vårt lyftsaxutbud innehåller t.ex. Lådlyftsax, svänglyftsax, stenblockslyftsax, kvadratlyftsax, lyftsax för runda objekt och krokklämma. Olika skräddarsydda lösningar är möjligt att leverera.