Soluppvärmning är en utmärkt lösning då du vill ha ett mer miljövänligt och ekonomiskt alternativ . Solvärme är ett utmärkt komplement till t.ex. olje eller elektriskt uppvärmning.

Solfångare

Alla våra solfångare är testade och certifierade enligt Solar Keymark. KS2000 solfångare har en tunn konstruktion och täcker en yta av 2,09 m2. Solfångare består av ett glas, en absorbator och en isolerad baksida. Mer information finns på www.solhandeln.se

 

Solvärmesystemet

Våra pålitliga solvärmesystem minskar din energiförbrukning och ökar din självständighet gentemot konventionella energikällor. Solvärmesystemets solfångare omvandlar solljus till värme, som används för uppvärmning av vatten. Solvärme lämpar sig för uppvärmning av bruksvatten och produktion av miljövänlig tilläggsvärme för såväl villor som företagslokaler. Genom att nyttja solvärme kan man producera upp till 50 % av det årliga varmvattenbehovet. Våra högkvalitativa solvärmesystem är av den nyaste tekniken. Mer information finns på www.solhandeln.se