Donati Sollevementi grundades 1930 i Italien. I produkturvalet finns modeller från 100kg ända upp till 50.000kg.

Kättingtelfrar, DMK 100 – 4000 kg

Donati DMK kättingtelfrar finns i krok- eller upphängningsögleutförande, och eldriven löpvagn. Telfrarna kan installeras på t.ex. Svängkranar eller travers. Telfern kommer även i en speciell modell för låga utrymmen där lyfthöjden maximeras. Telfrarna kommer I fyra basstorlekar: DMK 1-2-3-4, största lyftkraft 100-4000kg, FEM (ISO) klasser – 1Bm (M3), 1Am (M4), 2m (M5). Lyfthastighet med enkel kedja: 4, 6.3, 8 tai 16 m/min. Med dubbel kedja: 2.5, 3.2 tai 4 m/min. Modeller med två lyfthastigheter: enkel kedja 4/1,2 tai 8/2,5 m/min. dubbel kedja: 2,5/0,8 eller 3,2/1 m/min. Standard lyfthöjd: 3 meter (andra höjder enligt beställning) Ladda broschyr >>

Lintelfrar, DRH 800 – 50.000 kg

Donati lintelfrar kan installeras t.ex. på travers. I produkturvalet finns olika löpvagnar för en- eller tvåbalks utförande. Terex-Donati lintelfrar kan installeras t.ex. på travers. I produkturvalet finns olika löpvagnar för en- eller tvåbalks utförande. FEM (ISO) klasser: 1Bm (M3), 1Am (M4) – 2M (M5) – 3M (M6). Modeller för en lyfthastighet: 4 eller 6 m/min med fyra linor; 8 tai 12 m/min två linor; 2,7 m/min sex linor, och 2 m/min åtta linor. Modeller med två lyfthastigheter: 4/1,3 eller 6/2 m/min med fyra linor, 8/2,6 eller 12,4 m/min med två linor, 2,7/0,9 m/min med sex linor, och 2/0,7 m/min med åtta linor. Tillgängligt finns också en modell med tre lyfthastigheter, där en inverter används för lyftet. 5 standardtrummor ända upp till 58 m: kort (C), normal (N), Lång (L), och extra långa modeller (X1, X2). Ladda broschyr >>